พช.เมืองพัทลุงจัดเวทีประชาคมบูรณาการร่วมกับเครือข่ายฯ ร่วม ตรวจสอบ (Re X-ray)

🌾พช.เมืองพัทลุงจัดเวทีประชาคมบูรณาการร่วมกับเครือข่ายฯ ร่วม ตรวจสอบ (Re X-ray) ค้นหาผู้ค้าผู้เสพ ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
⏳วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงมอบหมาย นางปวีณา ชูสุดรักษ์ นว.พช ปฏิบัติการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลตำนาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง บูรณาการร่วมปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบลตำนาน จัดเวทีประชาคมเพื่อตรวจสอบ (Re X-ray) ค้นหาผู้ค้าผู้เสพ ยาเสพติด ในพื้นที่
โดยร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในการดำเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรการ การป้องกัน โดยให้รักษาสถานะความเข็มแข็งของชุมชนในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดระดับครัวเรือน/ชุมชนในพื้นที่ ต่อไป
ณ ศาลาประชาคม ม. 7 ต. ตำนาน อ.เมืองพัทลุง
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
# 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
🌾พช.เมืองพัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 5 times, 1 visits today)