พช.เมืองพัทลุง เดินหน้าขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 65

สพอ.เมืองพัทลุง
🕐15 ตุลาคม 2564
นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ประจำเดือนตุลาคม ณ เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 65
ทั้งนี้ ทีมงานได้ทบทวนการทำงานของปี 64 เพื่อแก้ไขปัญหาของการทำงานที่ผ่านมาและพัฒนางานในปี 65
(Visited 3 times, 1 visits today)