พช.เมืองพัทลุง รับรองข้อมูล จปฐ.ระดับตำบล

สพอ.เมืองพัทลุง🌶️
🕐19 ตุลาคม 2564
นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง มอบหมายให้นางสาวธนัชชา เพ็ชรเล็กและนางตรีวรรณ ไชยวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามิหรำ
ทั้งนี้มีคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนฯ ระดับตำบล เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน
(Visited 6 times, 1 visits today)