พช.เมืองพัทลุง รับมอบนโยบาย ปี 65

สพอ.เมืองพัทลุง🌶️
🕐 20 ตุลาคม 2564
นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ผ่านระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง
(Visited 3 times, 1 visits today)