พช.เมืองพัทลุง พร้อมขับเคลื่อนงาน ผู้นำ อช.

สพอ.เมืองพัทลุง🌶️
🕐9 ตุลาคม 2564
นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง มอบหมายให้นางสาวธนัชชา เพ็ชรเล็กและนางตรีวรรณ ไชยวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง
(Visited 6 times, 1 visits today)