พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน 30 กันยายน 2564

เจ้าหน้าที่ นพร. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง  เข้าร่วมโครงการเวทีเสวนาสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นการพัฒนาผ้าถิ่นไทย รับลายผ้าพระราชทาน ณ โรงแรมชัยคณา  วันที่ 30 กันยายน 2564

(Visited 9 times, 1 visits today)