สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและ ครัวเรือนโคกหนองนา โมเดล ร่วมกันจัดกิจกรรมในพื้นที่โดยการบูรณาการกิจกรรม ดังนี้
ปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น เช่น พยอม มะฮอกกานี มะค่าโมง สะเดาเทียม กระโดน ณ แปลงโคก หนอง นา นายสมปอง โอทาวัฒนา บ้านดอนแบก ม.1 ต.ปรางหมู่

(Visited 3 times, 1 visits today)