สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุงดำเนินกิจกรรมคนเมืองลุง เราไม่ทุ่มกัน

วันที่ 7 ก.ย.64 เวลา 10.00 น.
ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลท่ามิหรำ พัฒนากรตำบลท่ามิหรำ ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชี้แจงข้อมูลแบบสำรวจกลุ่มเปราะบาง เพื่อตรวจสอบข้อมูล ในการขับเคลื่อนโครงการ “คนเมืองลุง ไม่ทุ่มกัน” ณ เทศบาลตำบลท่ามิหรำ

(Visited 5 times, 1 visits today)