สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุงดำเนินโครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กชนบท ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙

วันที่ 3 ก.ย.64 เวลา 11.30 น. ได้รับมอบหมายจากพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง เป็นตัวแทนมอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาชนบทฯ ของเด็กหญิงธัญชนก เกษมจิตร หมู่ที่ 16 ต.ควนมะพร้าว ตามโครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กชนบท ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ 

(Visited 2 times, 1 visits today)