สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

[...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง  เจ้าหน้า [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

🌾สพอ.เมืองพัทลุง🌶️ วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุงดำเนินโครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กชนบท ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙

วันที่ 3 ก.ย.64 เวลา 11.30 น. ได้รับมอบหมายจากพัฒนาชุมช [...]

อ่านต่อ