สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ขับเคลื่อน โคก หนอง นา สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

🌾@พช.เมืองพัทลุง🌶️
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงมอบหมายให้นางรัชนีย์ ชูเชื้อ นางตรีวรรณ ไชยวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย ผอ.กองช่าง ช่างควบคุมงาน เจ้าของแปลงครัวเรือน โคก หนอง นา ติดตามการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แปลงนางสาวชนิตา บุรีรักษ์ หมู่ที่ 6 ต.ปรางหมู่ ขุด 1 บ่อ ปริมาตรดินขุด 342 ลบ.ม. งบประมาณ 13,900 บาท
🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🌶️
🥝🥑 พช.เมืองพัทลุง : ภาพ/ข่าว
(Visited 6 times, 1 visits today)