สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ดำเนินรกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

นางสาวอิ่มใจ  คชพันธ์  พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง  เจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและ ครัวเรือนโคกหนองนา โมเดล ร่วมกันจัด2564 โดยร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น เช่น พยอม มะฮอกกานี มะค่าโมง สะเดาเทียม กระโดน ณ แปลงโคก หนอง นา นายสมปอง โอทาวัฒนา บ้านดอนแบก ม.1 ต.ปรางหมู่

(Visited 3 times, 1 visits today)