พช.เมืองพัทลุง ขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

17 ก.ค. 64 ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุงร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่ ม.5 ต.ชัยบุรี             อ.เมืองพัทลุง การทำปุ๋ยหมักแห้งโดยใช้เศษวัสดุในชุมชน

(Visited 8 times, 1 visits today)