พช.เมืองลุง เดินหน้างานโคก หนอง นา โมเดล

@สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง มอบหมายนางรัชนีย์ ชูเชื้อ และนางตรีวรรณ ไชยวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับ และช่างควบคุมงาน ติดตามการขุดปรับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง
(Visited 31 times, 1 visits today)