พช.เมืองพัทลุง…ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง มอบหมายนางตรีวรรณ ไชยวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลลำปำ ณ ศูนย์เรียนรู้ กศน.ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง ซึ่งมีคณะทำงานฯและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลลำปำ เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน
🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🌶️
(Visited 10 times, 1 visits today)