พช.เมืองพัทลุง ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART Saving Group (SSG)

🌾@สพอ.เมืองพัทลุง🌶️
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง มอบหมาย นางสาวยินดี วรรณขาว นางรัชนีย์ ชูเชื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งยาว ม.7 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง
🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🌶️
🥝🥑 พช.เมืองพัทลุง : ภาพ/ข่าว

(Visited 16 times, 1 visits today)