พช.เมืองพัทลุง ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน

🌾@สพอ.เมืองพัทลุง🌶️
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง มอบหมาย นายธีรยุทธ เศียรอุ่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านสวน ม.12 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง
🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🌶️
🥝🥑 พช.เมืองพัทลุง : ภาพ/ข่าว

(Visited 6 times, 1 visits today)