จังหวัดพัทลุงประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564″

🌾@สพอ.เมืองพัทลุง🌶️
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.
จังหวัดพัทลุงประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564″

นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นลงพื้นที่ประเมินหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ลงพื้นที่เป้าหมาย ณ บ้านหัวยาง หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่อม เพื่อประเมิน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
โดยมีนายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมืองพัทลุง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกับส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ผู้แทนหมู่บ้านนำเสนอข้อมูล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านหัวยาง หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่อม จากนั้น คณะกรรมการฯเยี่ยมชมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนบ้านหัวยาง (ขนมทองม้วน) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มสัมมาชีพ และต่อด้วยลงพื้นที่ครัวเรือนสัมมาชีพ ซึ่งมีการปลูกผักหลายหลายชนิด อาทิเช่น กะเพรา พริกขี้หนู โหระพา มะนาว นอกจากนี้ยังเลี้ยงไก่และเลี้ยงปลาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการดำเนินการประเมินในวันนี้ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน🌶️
# Change for good
🥝🥑พช.เมืองพัทลุง :ภาพ/ข่าว🥝🥑…..

(Visited 10 times, 1 visits today)