พช.เมืองพัทลุง ประชุมแจ้งสถานะการเงินของกลุ่มออมทรัพย์ฯและกองทุนหมู่บ้านให้ที่ประชุมทราบและให้สมาชิกยืนยัน

🌾@สพอ.เมืองพัทลุง🌶️ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางสาวอิ่มใจ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองพัทลุง ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน

🌾@สพอ.เมืองพัทลุง🌶️ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางสาวอิ่มใจ [...]

อ่านต่อ

จังหวัดพัทลุงประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564″

🌾@สพอ.เมืองพัทลุง🌶️ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. [...]

อ่านต่อ