การมอบรางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

🌾@สพอ.เมืองพัทลุง🌶️ วันที่ 28 มิ.ย. 46 เวลา 09.00 น. นา [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองลุง จัดประชุมเพื่อทบทวนการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน และค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน

🌾@สพอ.เมืองพัทลุง🌶️ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา​ 10.00 [...]

อ่านต่อ

สนับสนุนการทำปุ๋ยหมักน้ำ แก่ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล”

🌾@สพอ.เมืองพัทลุง🌶️ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนบทบาทสตรีอำเภอเมือง​พัทลุง​ จังหวัด​พัทลุง​ ครั้ง​ที่​ 4/2564

22 มิถุนายน .2564 เวลา 13.00 น. นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ [...]

อ่านต่อ