“พช.เมืองพัทลุง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

“พช.เมืองพัทลุง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู [...]

อ่านต่อ

“พช.เมืองพัทลุง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

“พช.เมืองพัทลุง” เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองพัทลุง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

“พช.เมืองพัทลุง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองพัทลุง สานต่อกิจกรรมเนื่องจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพัทลุง

13 พ.ค. 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนากา [...]

อ่านต่อ