พช.เมืองลุงมอบทุนเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพัทลุง

🌾🌶️พช.เมืองพัทลุง🌶️🌾
28 เม.ย. 2564 เวลา 08.30 น.
นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง มอบหมายนางสาวยินดี วรรณขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางอำไพ ก้งเส้ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี ต.โคกชะงาย ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่ ด.ช.วรมิตร ดำเอี่ยม ม.6 ต.โคกชะงาย ซึ่งเป็นกิจกรรมมอบทุนเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพัทลุง ณ บ้านโคกมะม่วง ม.6 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุุง

🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🌶️

# Change for good
🥝🥑 พช.เมืองพัทลุง : ภาพ/ข่าว🥝🥑…..

(Visited 24 times, 1 visits today)