พช.เมืองพัทลุง เรียนรู้”โคก หนอง นา” ผ่าน TV พช.

@สพอ.เมืองพัทลุง
จนท.พช.เมืองพัทลุง รับชมการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ผ่าน TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง

(Visited 193 times, 1 visits today)