พช.เมืองพัทลุงพร้อมครัวเรือนโคกหนอง เดินหน้างานโคก หนอง นาโมเดล

🌾🌶️พช.เมืองพัทลุง🌶️🌾
8 เม.ย. 2564 เวลา 13.30 น.
นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมประชุมครัวเรือนโคก หนอง นา เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ในการนี้มีครัวเรือนโคกหนองนาเข้าร่วมประชุม 35 ราย

🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🌶️

# Change for good
🥝🥑 พช.เมืองพัทลุง : ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 19 times, 1 visits today)