ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุงประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

🌾🌶️พช.เมืองพัทลุง🌶️🌾
7 เม.ย. 2564 เวลา 10.00 น.
นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🌶️

# Change for good
🥝🥑 พช.เมืองพัทลุง : ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 17 times, 1 visits today)