พช.พัทลุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวีนที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงค์

🌾🌶️พช.เมืองพัทลุง🌶️🌾
6 เม.ย. 2564 เวลา 10.00 น.
นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวีนที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงค์ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติ (ร่มเมือง-ลำปำ) ณ วัดโพธิ์ควนมะพร้าว ม.9 ต.ควานมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🌶️

# Change for good
🥝🥑 พช.เมืองพัทลุง : ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 152 times, 1 visits today)