พช.เมืองพัทลุงรับการตรวจคำรับรองการปฎิบัติราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🌾🌶️พช.เมืองพัทลุง🌶️🌾
5 เม.ย. 2564 เวลา 09.00 น.
นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมด้วยนางรัชนีย์ ชูเชื้อ นางตรีวรรณ ไชยวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับการตรวจคำรับรองการปฎิบัติราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🌶️

# Change for good
🥝🥑 พช.เมืองพัทลุง : ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 19 times, 1 visits today)