พช.เมืองพัทลุงจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

🌾🌶️พช.เมืองพัทลุง🌶️🌾
5 เม.ย. 2564 เวลา 10.00 น.
นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง มอบหมาย นางสาวยินดี วรรณขาว นางรัชนีย์ ชูเชื้อ นางตรีวรรณ ไชยวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล จัดเวทีจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ แพไสยาง ม.3 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง
ทั้งนี้มีครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดลและครัวเรือนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🌶️

# Change for good
🥝🥑 พช.เมืองพัทลุง : ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 27 times, 1 visits today)