พช.เมืองลุงมอบทุนเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพัทลุง

🌾🌶️พช.เมืองพัทลุง🌶️🌾 28 เม.ย. 2564 เวลา 08.30 น. นางสาว [...]

อ่านต่อ

ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุงประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

🌾🌶️พช.เมืองพัทลุง🌶️🌾 7 เม.ย. 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวอ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองพัทลุงรับการตรวจคำรับรองการปฎิบัติราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🌾🌶️พช.เมืองพัทลุง🌶️🌾 5 เม.ย. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวอ [...]

อ่านต่อ

“พช.พัทลุง จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 “

“พช.พัทลุง จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบ [...]

อ่านต่อ