อำเภอเมืองพัทลุงน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

🌾🌶️อำเภอเมืองพัทลุง 🌶️🌾 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. อำเ [...]

อ่านต่อ