พช.เมืองพัทลุง ทบทวนเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

25 ก.พ.2564 เวลา 13.00 น.
นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินประชุมทบทวนคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง
ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน และมีการเลือกเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอ
🌶️🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌶️🌾
(Visited 17 times, 1 visits today)