พช.เมืองพัทลุง ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

22-24 ก.พ.2564 เวลา 08.30 น.
นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านนางเกรียง หมู่ที่ 2 ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำ อช.,ครัวเรือนโคก หนอง นา,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชนในตำบล รวม 15 คน
🌶️🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌶️🌾
(Visited 63 times, 1 visits today)