พช.เมืองพัทลุง เดินหน้าติดตามหนี้และประชาสัมพันธ์การพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

3 – 5 ก.พ. 2564
สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองพัทลุง โดยนางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง ดำเนินการชี้แจงการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปรับโครงสร้างหนี้ และพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองพัทลุง ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง
ทั้งนี้ มีสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 104 กลุ่ม
(Visited 16 times, 1 visits today)