พช.เมืองพัทลุงเสริมพลังชุมชนด้วยแนวคิดการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

9 ก.พ.2564 เวลา 13.00 น.
นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงมอบหมายนางสาวยินดี วรรณขาว นางรัชนี ชูเชื้อและนางตรีวรรณ ไชยวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมประชุมประจำเดือน ม.9 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง
ทั้งนี้ได้ชี้แจงแนวทางการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต,การดำเนินงานทุนชุมชน,การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(Visited 13 times, 1 visits today)