พช.เมืองพัทลุงขับเคลื่อน “โคก หนอง นา” ต.ร่มเมือง

8 ก.พ.2564 เวลา 10.00 น.
นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงมอบหมายนางกฤษณ์ติยา ชูแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ลงเยื่ยมพื้นที่ครัวเรือนโคกหนองนา ม.2 ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง
(Visited 16 times, 1 visits today)