คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองพัทลุง พิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุน

8 ก.พ.2564 เวลา 13.00 น. นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเ [...]

อ่านต่อ