“พช.เมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรมคัดเลือกประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วย ผญบ. ดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ประจำปี 2564″

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ [...]

อ่านต่อ

คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองพัทลุง ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายพงศ์เทพ ประทุมสุ [...]

อ่านต่อ