สรุปผลการดำเนินโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ 1 อำเภอ 1 โมเดลต้นแบบ โครงการทีมเข้มแข็ง เพื่อการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง

[...]

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมฯ ตามโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ 1 พัฒนากร 1 ตำบลเข้มแข็ง ปี 2563 ตำบลตำนาน

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จตามโครงการริเริ [...]

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมฯ ตามโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ 1 พัฒนากร 1 ตำบลเข้มแข็ง ปี 2563 ตำบลพญาขัน

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จตามโครงการริเริ [...]

อ่านต่อ