สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุงและคณะกรรมการพัฒนาสตรี ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิป์ผ้าถิ่นไทย สร้างคุณค่าผ้าเมืองลุง

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุงและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ศิป์ผ้าถิ่นไทย สร้างคุณค่าผ้าเมืองลุง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมศิวารอยัล อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

(Visited 24 times, 1 visits today)