พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุงขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 นางสาวธนัชชา เพ็ชรเล็ก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ดำเนินการขับเคลื่อนงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านส้มตรีด หมู่ที่ 3 อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

(Visited 45 times, 1 visits today)