นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง เปิดปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร วันที่ 25 เมษายน 2563 ณ บ้านพักพัฒนาการอำเภอ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์  พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง

เปิดปฏิบัติการ Quick win 90 วัน

ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 25  เมษายน  2563

ณ บ้านพักพัฒนาการอำเภอ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

(Visited 39 times, 1 visits today)