@ สพอ.เมืองพัทลุง 1 เม.ย. 63 เวลา 09.30 น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง สนับสนุนพันธ์ุผักแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อนำไปปลูกที่บ้าน ตามนโยบายขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมืองพัทลุง

@ สพอ.เมืองพัทลุง  1 เม.ย. 63 เวลา 09.30 น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง สนับสนุนพันธ์ุผักแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อนำไปปลูกที่บ้าน ตามนโยบายขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมืองพัทลุง

(Visited 2 times, 1 visits today)