@ สพอ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอขับเคลื่อนกิจกรรม ตามโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ หนึ่งพัฒนากร หนึ่งตำบลเข้มแข็ง

@ สพอ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง  นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอขับเคลื่อนกิจกรรม ตามโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ หนึ่งพัฒนากร หนึ่งตำบลเข้มแข็ง

(Visited 9 times, 1 visits today)