นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง เปิดปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร วันที่ 25 เมษายน 2563 ณ บ้านพักพัฒนาการอำเภอ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์  พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง เปิดปฏิบ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 24 เม.ย. 63 นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมืองพัทลุงนางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง,หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุงและผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนและ อส. ร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาการ ณ บ้านพักนายอำเภอเมืองพัทลุง โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ผักจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง

วันที่ 24 เม.ย. 63 นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ

โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ 1 อำเภอ 1 โมเดลต้นแบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ทีมเข้มแข็ง เพื่อการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ 1 อำเภอ 1 โมเดลต้นแบบ สำนักงาน [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอขับเคลื่อนกิจกรรม ตามโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ หนึ่งพัฒนากร หนึ่งตำบลเข้มแข็ง

@ สพอ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง  นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.เมืองพัทลุง 1 เม.ย. 63 เวลา 09.30 น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง สนับสนุนพันธ์ุผักแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อนำไปปลูกที่บ้าน ตามนโยบายขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมืองพัทลุง

@ สพอ.เมืองพัทลุง  1 เม.ย. 63 เวลา 09.30 น. นางสาวอิ่มใ [...]

อ่านต่อ