@สพอ.เมืองพัทลุง@วันที่ 20 มีนาคม 2563เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง และนางกฤษณ์ติยา ชูแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ณ กลุ่มวิสาหกิจบ้านหัวยาง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยมีกลุ่มอาชีพสตรี จำนวน 11 กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมและนำผลิตภัณฑ์ร่วมจำหน่าย

@สพอ.เมืองพัทลุง@วันที่ 20 มีนาคม 2563เวลา 09.00 – [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง.วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง มอบหมายให้นางรัชนีย์ ชูเชื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสัญจร ณ ม.6 ต.โคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน

@สพอ.เมืองพัทลุง.วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 ̵ [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง@ วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.นางสาวอิ่มใจ​ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง มอบหมายนายภีระพล​ ฤทธิวงค์​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ​สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง​ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจ งความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรายงานบนมือถือ่ ผ่านระบบ Online Real Time โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Video Conference เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ในการจัดทำรายงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

@สพอ.เมืองพัทลุง@ วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.นา [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง:วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น.นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรมสตรีอาสา ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2563 โดยมีตัวแทน จากตำบลละ 3 คน เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

@สพอ.เมืองพัทลุง​ จังหวัดพัทลุง​:วันที่ 5 มีนาคม 2563 เ [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง:วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.30น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง มอบหมายนางรัชนีย์ ชูเชื้อและนางกฤษณติยา ชูแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based Otop : KBO ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตแป้งสาคูต้นบ้านบอนห้วยหมาก หมู่ที่ 12 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

@สพอ.เมืองพัทลุง​  จังหวัดพัทลุง​:วันที่ 4 มีนาคม 2563 [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง:วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง มอบหมายนางรัชนีย์ ชูเชื้อและนางกฤษณติยา ชูแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based Otop : KBO ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯกลุ่มจักสานกระจูดบ้านท่าสำเภาเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

@สพอ.เมืองพัทลุง​  จังหวัดพัทลุง​:วันที่ 4 มีนาคม 2563 [...]

อ่านต่อ