@สพอ..เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง:วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 09.00 น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงมอบหมายนางกฤษณ์ติยา ชูแสงนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day )ประจำปี 2563 ณ บ้านลำ หมู่ที่7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

@สพอ..เมืองพัทลุง​  จังหวัดพัทลุง​:วันที่​ 25​ กุมภาพัน [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันที่ 25 ก.พ.63 เวลา 07.30 น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการนายอำเภอพบนักเรียนหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านนาโหนด หมู่ 10 ต.นาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันที่ 25 ก.พ.63 เวลา 0 [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง: วันที่ 24 ก.พ.63 เวลา 09.00 น.นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงมอบหมายนางรัชนีย์ ชูเชื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วมกิจกรรมทบทวนปรับปรุงแผนหมู่บ้าน

@สพอ.เมืองพัทลุง​ จังหวัดพัทลุง​: วันที่ 24 ก.พ.63 เวลา [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการ..อำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน รุ่นที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมาย ปราชญ์สัมมาชีพชุมชนจำนวน 16 หมู่บ้านๆละ 5 คน รวม 80 คน ทีมสนับสนุนปราชญ์ปี 2560-2562 จำวน 32 คน รวมทั้งหมด 112 คน ณ สวนเดอลอง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน รุ่นที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมาย ปราชญ์สัมมาชีพชุมชนจำนวน 16 หมู่บ้านๆละ 5 คน รวม 80 คน ทีมสนับสนุนปราชญ์ปี 2560-2562 จำวน 32 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน รวมทั้งหมด 115 คน โดยมีนายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานฯในพิธีเปิด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ณ สวนเดอลอง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง มอบหมายนางรัชนีย์ ชูเชื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมปรับแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการ..อำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ [...]

อ่านต่อ