@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63นางสาวยินดี วรรณขาว ได้รับมอบหมายจากนางสาวอิ่มใจ คชพันธ์พัฒนาการเมืองพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน,นักศึกษาฝึกงาน,ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดเขาเจียก. ม.6 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @15 ม.ค.63 นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเยี่ยมเยียน OTOP ม.2 ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @15 ม.ค.63 นางสาวอิ่มใจ [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @13 ม.ค.63 นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมือง ครั้งที่ 1/2563 โดยนายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมืองพัทลุงเป็นประธาน พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเงินกู้ จำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 2,511,730 บาท และเงินอุดหนุน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 222,000 บาท

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @13 ม.ค.63 นางสาวอิ่มใจ [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2563 นางสาวยินดี วรรณขาว. นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยมี นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @เมื่อวันที่ 11 ม.ค.256 [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 19.30 น. นายภีระพล ฤทธิวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @วันที่ 10 มกราคม 2563 [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @วันที่ 9 ม.ค.2563 เวลา 09.00 น. นางรัชนีย์ ชูเชื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม หิ้วปิ่นโตเข้าวัด/จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดปากสระ หมู่ที่ 10 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @วันที่ 9 ม.ค.2563 เวลา [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางรัชนีย์ ชูเชื้อ . นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.เมืองพัทลุง ร่วมประชุมสัญจรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนมกราคม. 2563 เพื่อชี้แจงข้อราชการ ภารกิจสำคัญของหน่วยงาน. ณ. ที่ทำการกำนันตำบลปรางหมู่ หมู่ที่ 6 ตำบลปรางหมู่. โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการและกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯ/แพทย์ฯ/สารวัตรฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2 [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายภีระพล ฤทธิวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วมประชุมประจำเดือน เรื่องขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @วันที่ 9 มกราคม 2563 เ [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายภีระพล ฤทธิวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วมประชุมประจำเดือน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เรื่องขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @วันที่ 9 มกราคม 2563 เ [...]

อ่านต่อ