@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายภีระพล ฤทธิวงศ์ นว.พช.ชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมด้วย นางเกศกนก ชูเกลี้ยง นว.พช.ชำนาญการ ร่วมพิธีปล่อยแถวรณรงค์การรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563”ขับขี่ปลอดภัยโดยสวมหมวกกันน็อค” ณ บริเวณหาดแสนสุขลำปำ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @ วันที่ 20 ธันวาคม 256 [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

@ สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @ วันที่ 20 ธันวาคม 256 [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ @ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 น.นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒบทบาทสตรี ตำบลเขาเจียก ตำบลนาท่อม

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ @ วันที่ 19 ธันวาคม 256 [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @วันที่ 18 ธันวาคม 2562 พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรมเลี้ยงน้ำชาหาเงินสมทบทุนสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด ณ บ้านตำนาน

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เ [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ วันที่ 18 ธันวาคม 2562ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองพัทลุง

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ @ วันที่ 18 ธันวาคม 256 [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ @ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00.-16.30 น.นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒบทบาทสตรี ตำบลพญาขัน ควนมะพร้าว และตำนาน

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ @ วันที่ 17 ธันวาคม 256 [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @วันที่ 11 ธันวาคม 2562@ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพื่อเตรียมพร้อมในแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 และการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุม สพอ.เมืองพัทลุง

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @วันที่ 11 ธันวาคม 2562@ [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ @ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพิธีเปิดป้ายคลองเฉลิมพระเกียรติ(คลองลำปำ) ตามโครงการพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ @ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ @ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ @ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 [...]

อ่านต่อ