@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยมีนางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง กล่าวรายงาน ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองพัทลุง ณ ศาลากระชาคมอำเภอเมืองพัทลุง

(Visited 189 times, 1 visits today)