@พช.เมืองพัทลุง วันที่ 22 พ.ย.62เวลา 12.00 น.จนท.พช.เมืองพัทลุง พร้อมด้วยชมรมผู้นำ อช.อำเภอเมืองพัทลุง ร่วมวางพวงหรีด /ร่วมทำบุญ เนื่องในงานศพคุณพ่อ ของนางศรีชีพ เกื้อมณี ณ วัดศาลาไม่ไผ่ ม.8 ต.ท่าแค

@พช.เมืองพัทลุง 22 พ.ย..62 .จนท.พช.เมืองพัทลุง พร้อมด้ว [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยมีนางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง กล่าวรายงาน ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองพัทลุง ณ ศาลากระชาคมอำเภอเมืองพัทลุง

[...]

อ่านต่อ